Exkurze bude zaměřena na určité místo charakteristické svébytnými kulturními či uměleckými projevy vázanými ke konkrétní krajině, či přírodnímu celku a bude se zabývat zkoumáním specifického vztahu mezi přírodním místem a jeho kulturním uchopením, ať už se jedná o architekturu, urbanismus, zahradní architekturu nebo malířskou, popř. literární tradici určitého regionu. Studentovi tak poskytne konkrétní nahlédnutí probíraných teorií estetického oceňování přírody. Exkurze v roce 2023 bude směřovat do okolí Litomyšle a proběhne na začátku května, pravděpodobně od čtvrtka do neděle. Doprava na místo proběhne vlastními auty. Nebude vypravován hromadný autobus. V průběhu měsíce března bude uspořádána schůzka účástníků exkurze, kde bude upřesněn konkrétní plán exkurze.
Exkurze bude zaměřena na určité místo charakteristické svébytnými kulturními či uměleckými projevy vázanými ke konkrétní krajině, či přírodnímu celku a bude se zabývat zkoumáním specifického vztahu mezi přírodním místem a jeho kulturním uchopením, ať už se jedná o architekturu, urbanismus, zahradní architekturu nebo malířskou, popř. literární tradici určitého regionu. Studentovi tak poskytne konkrétní nahlédnutí probíraných teorií estetického oceňování přírody.