Exkurze bude zaměřena na určité místo charakteristické svébytnými kulturními či uměleckými projevy vázanými ke konkrétní krajině, či přírodnímu celku a bude se zabývat zkoumáním specifického vztahu mezi přírodním místem a jeho kulturním uchopením, ať už se jedná o architekturu, urbanismus, zahradní architekturu nebo malířskou, popř. literární tradici určitého regionu. Studentovi tak poskytne konkrétní nahlédnutí probíraných teorií estetického oceňování přírody.