Cílem předmětu je objasnění racionálního nakládání s veřejnými zdroji v rámci procesu zadávání, hodnocení a kontroly veřejných zakázek. Důraz je kladen na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur zadávacího a realizačního procesu veřejných zakázek.
Cílem předmětu je objasnění racionálního nakládání s veřejnými zdroji v rámci procesu zadávání, hodnocení a kontroly veřejných zakázek. Důraz je kladen na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur zadávacího a realizačního procesu veřejných zakázek.
Cílem předmětu je objasnění racionálního nakládání s veřejnými zdroji v rámci procesu zadávání, hodnocení a kontroly veřejných zakázek. Důraz je kladen na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur zadávacího a realizačního procesu veřejných zakázek.