" Naučit ošetřovaní dětských klientů/pacientů v podmínkách domácího prostředí a komunitní péče. " Osvojit si aplikaci vhodných ošetřovatelských modelů (K. Barnardové, R. Mercerové, B. Neumanové, E. Wiedenbachové)