A course of general English focusing on learning and practising grammar and vocabulary on level B1-B2. The syllabus is available here (CZ) - all the grammar is done, all the vocabulary topics most probably not. Note that issues done in BA courses are not enough to pass the Final Bachelor's Examination. / Kurz bakalářské angličtiny pro pokročilé zaměřený na prohlubování a rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby na úrovni B1-B2. Sylabus viz zde - gramatika se probírá všechna, slovní zásoba se nejspíše všechna nestihne. Upozornění: látka probíraná v kurzech BA pro úspěšné složení Závěrečné bakalářské zkoušky nestačí.viz stránky katedry