Předpokladem je úspěšné zvládnutí kurzu BA3 v zimním semestru. Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Upevnit, doplnit a procvičit znalost gramatiky, zlepšit jazykové dovednosti a získat jistotu zejména v oblasti poslechu a čtení, rozšíření slovní zásoby.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy gramatiky a slovní zásoby (zejména slovesné časy, předložky a frázová slovesa). Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových a čtecích dovedností. Charakter práce je podobný jako pří přípravě na mezinárodní certifikáty. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

viz stránky katedry