Cílem předmětu je podat základní informace o výzkumu v porodní asistenci. Studenti budou schopni využít samostatně metody a techniky výzkumu v ošetřovatelské praxi. V rámci seminářů a bakalářské práce provedou drobná výzkumná šetření. Studenti se naučí základům kritického - vědeckého myšlení a pochopí potřebnost a význam vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Studenti se naučí základní kroky výzkumného procesu, výběr vhodných metod a technik v kvalitativním a kvantitativním výzkumu, zpracování a vyhodnocení výsledků. Studenti budou schopni provádět drobná výzkumná šetření v rámci porodní asistence.
Cílem předmětu je podat základní informace o výzkumu v porodní asistenci. Studenti budou schopni využít samostatně metody a techniky výzkumu v ošetřovatelské praxi. V rámci seminářů a bakalářské práce provedou drobná výzkumná šetření. Studenti se naučí základům kritického - vědeckého myšlení a pochopí potřebnost a význam vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Studenti se naučí základní kroky výzkumného procesu, výběr vhodných metod a technik v kvalitativním a kvantitativním výzkumu, zpracování a vyhodnocení výsledků. Studenti budou schopni provádět drobná výzkumná šetření v rámci porodní asistence.