" Procvičit se studenty formulace cílů výzkumu. " Procvičit se studenty tvorbu výzkumných otázek. " Procvičit se studenty tvorbu hypotéz v kvantitativním výzkumu. " Seznámit studenty s tvorbou výzkumného vzorku. " Seznámit studenty s technikami sběru dat v kvalitativním a kvantitativním výzkumu. " Seznámit studenty s fázemi výzkumného procesu. " Seznámit studenty se zpracováním kvalitativních a kvantitativních dat. " Vysvětlit studentům zásady psaní závěrečné zprávy. " Připravit studenty k samostatnému výzkumnému šetření v rámci zdravotnické praxe. " Student bude mít schopnost formulovat statistické šetření a orientovat se ve statistické analýze dat a v testování statistických hypotéz.
" Procvičit se studenty formulace cílů výzkumu. " Procvičit se studenty tvorbu výzkumných otázek. " Procvičit se studenty tvorbu hypotéz v kvantitativním výzkumu. " Seznámit studenty s tvorbou výzkumného vzorku. " Seznámit studenty s technikami sběru dat v kvalitativním a kvantitativním výzkumu. " Seznámit studenty s fázemi výzkumného procesu. " Seznámit studenty se zpracováním kvalitativních a kvantitativních dat. " Vysvětlit studentům zásady psaní závěrečné zprávy. " Připravit studenty k samostatnému výzkumnému šetření v rámci zdravotnické praxe. " Student bude mít schopnost formulovat statistické šetření a orientovat se ve statistické analýze dat a v testování statistických hypotéz.