Cílem předmětu je přiblížit různé teoretické názory na vývoj ekonomického myšlení. Při výuce převažuje metoda analýzy a komparace. Při výkladu jsou uvedeny nejvýznamnější osobnosti ekonomických směrů, zachyceny nejdůležitější názory a popis ekonomických jevů, zdůvodnění a často také vyvrácení tezí v souvislosti s tím, jak se teoretické modely střetávaly s praxí. Aplikuje se interdisciplinární - mezioborový přístup; vztah ekonomie k humanitním a společenským vědám (filozofii, historii, religionistice, teologii, politologii, sociologii, právu), včetně úvah o aplikaci matematického přístupu. Výuka je rozdělena na čtyři části - proud ekonomického myšlení do vzniku klasické politické ekonomie (osamostatnění ekonomické vědy), vývoj mikroekonomické teorie, vývoj makroekonomické teorie a alternativní proud ekonomického myšlení.
Cílem předmětu je přiblížit různé teoretické názory na vývoj ekonomického myšlení. Při výuce převažuje metoda analýzy a komparace. Při výkladu jsou uvedeny nejvýznamnější osobnosti ekonomických směrů, zachyceny nejdůležitější názory a popis ekonomických jevů, zdůvodnění a často také vyvrácení tezí v souvislosti s tím, jak se teoretické modely střetávaly s praxí. Aplikuje se interdisciplinární - mezioborový přístup; vztah ekonomie k humanitním a společenským vědám (filozofii, historii, religionistice, teologii, politologii, sociologii, právu), včetně úvah o aplikaci matematického přístupu. Výuka je rozdělena na čtyři části - proud ekonomického myšlení do vzniku klasické politické ekonomie (osamostatnění ekonomické vědy), vývoj mikroekonomické teorie, vývoj makroekonomické teorie a alternativní proud ekonomického myšlení.
Cílem předmětu je přiblížit různé teoretické názory na vývoj ekonomického myšlení. Při výuce převažuje metoda analýzy a komparace. Při výkladu jsou uvedeny nejvýznamnější osobnosti ekonomických směrů, zachyceny nejdůležitější názory a popis ekonomických jevů, zdůvodnění a často také vyvrácení tezí v souvislosti s tím, jak se teoretické modely střetávaly s praxí. Aplikuje se interdisciplinární - mezioborový přístup; vztah ekonomie k humanitním a společenským vědám (filozofii, historii, religionistice, teologii, politologii, sociologii, právu), včetně úvah o aplikaci matematického přístupu. Výuka je rozdělena na čtyři části - proud ekonomického myšlení do vzniku klasické politické ekonomie (osamostatnění ekonomické vědy), vývoj mikroekonomické teorie, vývoj makroekonomické teorie a alternativní proud ekonomického myšlení.
Cílem předmětu je přiblížit různé teoretické názory na vývoj ekonomického myšlení. Při výuce převažuje metoda analýzy a komparace. Při výkladu jsou uvedeny nejvýznamnější osobnosti ekonomických směrů, zachyceny nejdůležitější názory a popis ekonomických jevů, zdůvodnění a často také vyvrácení tezí v souvislosti s tím, jak se teoretické modely střetávaly s praxí. Aplikuje se interdisciplinární - mezioborový přístup; vztah ekonomie k humanitním a společenským vědám (filozofii, historii, religionistice, teologii, politologii, sociologii, právu), včetně úvah o aplikaci matematického přístupu. Výuka je rozdělena na čtyři části - proud ekonomického myšlení do vzniku klasické politické ekonomie (osamostatnění ekonomické vědy), vývoj mikroekonomické teorie, vývoj makroekonomické teorie a alternativní proud ekonomického myšlení.
Cílem předmětu je přiblížit různé teoretické názory na vývoj ekonomického myšlení. Při výuce převažuje metoda analýzy a komparace. Při výkladu jsou uvedeny nejvýznamnější osobnosti ekonomických směrů, zachyceny nejdůležitější názory a popis ekonomických jevů, zdůvodnění a často také vyvrácení tezí v souvislosti s tím, jak se teoretické modely střetávaly s praxí. Aplikuje se interdisciplinární - mezioborový přístup; vztah ekonomie k humanitním a společenským vědám (filozofii, historii, religionistice, teologii, politologii, sociologii, právu), včetně úvah o aplikaci matematického přístupu. Výuka je rozdělena na čtyři části - proud ekonomického myšlení do vzniku klasické politické ekonomie (osamostatnění ekonomické vědy), vývoj mikroekonomické teorie, vývoj makroekonomické teorie a alternativní proud ekonomického myšlení.