A course of Bachelor's English focusing on learning and practising vocabulary and the four basic skills (Reading, Writing, Speaking & Listening) on level A1-A2. The course syllabus is available here (CZ) - most of the topics are usually covered. / Kurz bakalářské angličtiny zaměřený na prohlubování a rozšiřování slovní zásoby a 4 základních dovedností (Reading, Writing, Speaking & Listening) na úrovni A1-A2. Sylabus viz zde - stihne se většina uvedených témat.