Seminář uvede studenty do oboru onomastika, seznámí je s dějinami onomastiky, terminologií a s její klasifikací. Porovná tradiční přístup a vztahovou modelovou teorii. V antroponomastice se zaměří na analýzu osobních jmen oficiálních i neoficiálních, jejich klasifikaci a tvoření, v toponomastice na analýzu jmen místních a pomístních. Studenti se naučí užívat onomastické slovníky, příručky a pracovat s mapou. Představeny rovněž budou nejdůležitější prameny a zdroje pro poznání onymie v podobě tištěné i elektronické.
Seminář uvede studenty do oboru onomastika, seznámí je s dějinami onomastiky, terminologií a s její klasifikací. Porovná tradiční přístup a vztahovou modelovou teorii. V antroponomastice se zaměří na analýzu osobních jmen oficiálních i neoficiálních, jejich klasifikaci a tvoření, v toponomastice na analýzu jmen místních a pomístních. Studenti se naučí užívat onomastické slovníky, příručky a pracovat s mapou. Představeny rovněž budou nejdůležitější prameny a zdroje pro poznání onymie v podobě tištěné i elektronické.