Seminář zdůrazní nezbytnost péče o kulturu mluveného projevu. Klade důraz na rozvoj řečových dovedností. Studenti získají základní poučení o spisovné výslovnosti, výběru a spojování slov, o zvukové modulaci projevu, frázování. Poznají specifické řečnické prostředky. Získané dovednosti pomohou k rozvoji kultivovaného jazykového projevu a přispějí ke zlepšení úrovně vyjadřování.
Seminář zdůrazní nezbytnost péče o kulturu mluveného projevu. Klade důraz na rozvoj řečových dovedností. Studenti získají základní poučení o spisovné výslovnosti, výběru a spojování slov, o zvukové modulaci projevu, frázování. Poznají specifické řečnické prostředky. Získané dovednosti pomohou k rozvoji kultivovaného jazykového projevu a přispějí ke zlepšení úrovně vyjadřování.
Seminář zdůrazní nezbytnost péče o kulturu mluveného projevu. Klade důraz na rozvoj řečových dovedností. Studenti získají základní poučení o spisovné výslovnosti, výběru a spojování slov, o zvukové modulaci projevu, frázování. Poznají specifické řečnické prostředky. Získané dovednosti pomohou k rozvoji kultivovaného jazykového projevu a přispějí ke zlepšení úrovně vyjadřování.