Předmět seznámí studenty s podstatou jazyka, jeho funkcemi, strukturou, podá základní charakteristiku češtiny a přehled disciplín jazykovědné bohemistiky. Upozorní na moderní obory lingvistiky a jejich představitele, podá informace o normativních mluvnicích, druzích slovníků, nově o elektronických slovnících, o činnosti Ústavu pro jazyk český. Studentům se dostane poučení o českém mluvnictví a slovníkářství. V seminářích bude průběžně procvičováno jazykové učivo současné spisovné češtiny.
Předmět seznámí studenty s podstatou jazyka, jeho funkcemi, strukturou, podá základní charakteristiku češtiny a přehled disciplín jazykovědné bohemistiky. Upozorní na moderní obory lingvistiky a jejich představitele, podá informace o normativních mluvnicích, druzích slovníků, nově o elektronických slovnících, o činnosti Ústavu pro jazyk český. Studentům se dostane poučení o českém mluvnictví a slovníkářství. V seminářích bude průběžně procvičováno jazykové učivo současné spisovné češtiny.
Předmět seznámí studenty s podstatou jazyka, jeho funkcemi, strukturou, podá základní charakteristiku češtiny a přehled disciplín jazykovědné bohemistiky. Upozorní na moderní obory lingvistiky a jejich představitele, podá informace o normativních mluvnicích, druzích slovníků, nově o elektronických slovnících, o činnosti Ústavu pro jazyk český. Studentům se dostane poučení o českém mluvnictví a slovníkářství. V seminářích bude průběžně procvičováno jazykové učivo současné spisovné češtiny.
Předmět seznámí studenty s podstatou jazyka, jeho funkcemi, strukturou, podá základní charakteristiku češtiny a přehled disciplín jazykovědné bohemistiky. Upozorní na moderní obory lingvistiky a jejich představitele, podá informace o normativních mluvnicích, druzích slovníků, nově o elektronických slovnících, o činnosti Ústavu pro jazyk český. Studentům se dostane poučení o českém mluvnictví a slovníkářství. V seminářích bude průběžně procvičováno jazykové učivo současné spisovné češtiny.
Předmět seznámí studenty s podstatou jazyka, jeho funkcemi, strukturou, podá základní charakteristiku češtiny a přehled disciplín jazykovědné bohemistiky. Upozorní na moderní obory lingvistiky a jejich představitele, podá informace o normativních mluvnicích, druzích slovníků, nově o elektronických slovnících, o činnosti Ústavu pro jazyk český. Studentům se dostane poučení o českém mluvnictví a slovníkářství. V seminářích bude průběžně procvičováno jazykové učivo současné spisovné češtiny.