Cílem přednášek je seznámit studenty s tradiční aristotelsko-scholastickou metafyzikou na straně jedné, a se základními tématy tzv. analytické metafyziky na straně druhé. Probírána jsou základní metafyzická témata spojená s otázku pojmu jsoucna, transcendentálních vlastností, zejména jednoty, a jejich druhů (individuální a univerzální jednota). Důraz je položen na srovnání doktríny tomistické, scotistické a suareziánské.
Cílem přednášek je seznámit studenty s tradiční aristotelsko-scholastickou metafyzikou na straně jedné, a se základními tématy tzv. analytické metafyziky na straně druhé. Probírána jsou základní metafyzická témata spojená s otázku pojmu jsoucna, transcendentálních vlastností, zejména jednoty, a jejich druhů (individuální a univerzální jednota). Důraz je položen na srovnání doktríny tomistické, scotistické a suareziánské.