Kurz se zabývá hlubší analýzou pojmu interpretace a následnému etablováním termínu v prostředí literární vědy. Cílem je postižení metodologických proměn interpretace způsobených různými kontexty (teologie, filozofie, sémiotika), o něž se moderní literárněvědné interpretační teorie paradigmaticky opírají.