Cílem kurzu je definovat přístupy a tematické okruhy spojené s vizualitou v mediální komunikaci a zjistit, jak je nutné s přesouváním akcentu mediálních obsahů na vizualitu revidovat její roli ve fungování společnosti.