Seminář podrobí kritickému rozboru příčiny a důsledky vzniku tzv. masové společnosti. Reflektována bude zvláště proměna role médií, kdy je zprostředkující funkce vytěsněna mocenským vědomím a cíleným generováním tzv. masové kultury či kulturního průmyslu.