Sociální práce je interdisciplinární pomáhající profesí. Na sociálního pracovníka je kladen požadavek, aby při poskytování služeb často spolupracoval s odborníky jiných profesí (např. lékaři, psychologové, duchovní aj.). Předmět si klade za cíl poukázat na to, v čem je sociální práce v tomto interdisciplinárním týmu specifická, ale i na to, kde se případně překrývá s jinými profesemi a v jaké chvíli sociální pracovník jiné pomáhající profese potřebuje. Díky tomuto bude jasněji vymezeno postavení sociálního pracovníka v tomto týmu a budou ujasněny možnosti vzájemné spolupráce. Cílem předmětu je také upevnit identitu sociálního pracovníka/pracovnice u zúčastněných studentů