Získání solidního přehledu v oblasti středověké filosofie včetně souvislostí s dobou, kulturou a náboženstvím.