Prostřednictvím tohoto předmětu se student zamýšlí nad svou motivací k volbě oboru sociální práce a formou exkurze se seznamuje s činností a způsoby práce ve vybraných sociálních zařízeních a učí se získané poznatky odborně reflektovat.
Prostřednictvím tohoto předmětu se student zamýšlí nad svou motivací k volbě oboru sociální práce a formou exkurze se seznamuje s činností a způsoby práce ve vybraných sociálních zařízeních a učí se získané poznatky odborně reflektovat.