Seminář podrobí kritickému rozboru příčiny a důsledky vzniku masové společnosti. Zvláště reflektována bude proměna role médií, kdy zprostředkující funkce je vytěsněna mocenským vědomím a cíleným generováním tzv. masové kultury či kulturního průmyslu. Student by měl být schopen identifikovat patologické rysy soudobé společnosti a dekódovat motivaci a princip manipulativních mechanismů.