Seznámit studenty s aplikací EBN, s jeho metodami, přístupy a nástroji jeho aplikace v každodenní práci. Předmět je určen pro získání základních dovedností v oblasti EBN, a to jak po teoretické stránce, tak po stránce praktické. Cílem předmětu je osvojit si základy práce s vyhledávači a databázemi (PubMed, Medscape, Scopus) a seznámit se s etickou problematikou práce s vědeckými informacemi