V přednáškách se studenti seznámí s vývojem vrchnostenské správy v českých zemích od jejích středověkých počátků do zrušení poddanství v polovině 19. století. V seminářích bude věnována pozornost jednotlivým písemnostem vyšlým z činnosti vrchnostenské správy ve vymezeném období.