V přednáškách se studenti seznámí s obecnými podmínkami vývoje městské samosprávy, městských kanceláří a správy městského majetku v českých zemích od jejích středověkých počátků do poloviny 19. století i s jejími jednotlivými institucemi a jejich vývojem ve vymezeném období. Pozornost bude věnována také samosprávě některých korporací působících na půdě měst (cechy).