Práce s různými druhy historických dokumentů úřední povahy ze 16. až 19. století. Odborná průprava pro samostatnou práci a pro výzkum v diplomatice.