" Získat základní znalosti o genetice z teoretického hlediska. " Získat základní znalosti o genetice z hlediska její praktické aplikace. " Pochopit genetickou determinaci genetických jevů. " Informovanost o možnosti prevence, genetickém poradenství, jeho možnostech a organizaci v ČR.
" Získat základní znalosti o genetice z teoretického hlediska. " Získat základní znalosti o genetice z hlediska její praktické aplikace. " Pochopit genetickou determinaci genetických jevů. " Informovanost o možnosti prevence, genetickém poradenství, jeho možnostech a organizaci v ČR.