Cílem předmětu je prohloubit znalost studentů v oblasti technik ukládání dat a jejich zpracování. Předmět se zaměřuje na pokročilé techniky práce s relačními databázemi, dále na problematiku zpracování velkých dat a možnostmi ukládání dat v nerelačních databázích.
Cílem předmětu je prohloubit znalost studentů v oblasti technik ukládání dat a jejich zpracování. Předmět se zaměřuje na pokročilé techniky práce s relačními databázemi, dále na problematiku zpracování velkých dat a možnostmi ukládání dat v nerelačních databázích.
Cílem předmětu je prohloubit znalost studentů v oblasti technik ukládání dat a jejich zpracování. Předmět se zaměřuje na pokročilé techniky práce s relačními databázemi, dále na problematiku zpracování velkých dat a možnostmi ukládání dat v nerelačních databázích.
Náplní předmětu je praktická tvorba databázových aplikací - vytváření databázových modelů, propojení relačních databází s objektovými programy. Studenti se rovněž seznámí s postupy analýzy, návrhu a implementace ucelených projektů založených na práci s daty a jazyku UML.
Náplní předmětu je praktická tvorba databázových aplikací - vytváření databázových modelů, propojení relačních databází s objektovými programy. Studenti se rovněž seznámí s postupy analýzy, návrhu a implementace ucelených projektů založených na práci s daty a jazyku UML.