Předmět poskytuje informace o vztahu životního prostředí k lidskému organizmu a poskytuje stěžejní informace o hygieně jako oboru. Zaměřuje se na rizikové faktory životního prostředí a zdravotní rizika, která negativně ovlivňují lidský organizmus. Vyučovací předmět dále vysvětluje poznatky z morfologie mikroorganizmů a jejich patogenních účinků na člověka. Poskytuje poznatky z epidemiologie infekčních onemocnění podle cesty přenosu a způsobů nákazy. Zaměřuje se také na základní problematiku protiinfekční imunologie.

Předmět poskytuje informace o vztahu životního prostředí k lidskému organizmu a poskytuje stěžejní informace o hygieně jako oboru. Zaměřuje se na rizikové faktory životního prostředí a zdravotní rizika, která negativně ovlivňují lidský organizmus. Vyučovací předmět dále vysvětluje poznatky z morfologie mikroorganizmů a jejich patogenních účinků na člověka. Poskytuje poznatky z epidemiologie infekčních onemocnění podle cesty přenosu a způsobů nákazy. Zaměřuje se také na základní problematiku protiinfekční imunologie.