Cílem předmětu Vybrané didaktické problémy ve výuce anglického jazyka je seznámit studenty s nejčastějšími didaktickými problémy, s nimiž se začínající učitelé cizích jazyků na středních školách potýkají ve své každodenní praxi, a pomocí prakticky zaměřených aktivit a problémových úloh rozvíjet dovednosti napomáhající k jejich efektivnímu zvládání. Seminář svým obsahem navazuje na povinný předmět Didaktika angličtiny I a Didaktika angličtiny II, zohledňuje zkušenosti studentů získané během průběžných a souvislých pedagogických praxí z anglického jazyka a umožňuje svým zaměřením hlubší usouvztažnění teoretických poznatků z oboru didaktiky k reálné praxi.
Cílem předmětu Vybrané didaktické problémy ve výuce anglického jazyka je seznámit studenty s nejčastějšími didaktickými problémy, s nimiž se začínající učitelé cizích jazyků na středních školách potýkají ve své každodenní praxi, a pomocí prakticky zaměřených aktivit a problémových úloh rozvíjet dovednosti napomáhající k jejich efektivnímu zvládání. Seminář svým obsahem navazuje na povinný předmět Didaktika angličtiny I a Didaktika angličtiny II, zohledňuje zkušenosti studentů získané během průběžných a souvislých pedagogických praxí z anglického jazyka a umožňuje svým zaměřením hlubší usouvztažnění teoretických poznatků z oboru didaktiky k reálné praxi.

Cílem předmětu Vybrané didaktické problémy ve výuce anglického jazyka je seznámit studenty s nejčastějšími didaktickými problémy, s nimiž se začínající učitelé cizích jazyků na středních školách potýkají ve své každodenní praxi, a pomocí prakticky zaměřených aktivit a problémových úloh rozvíjet dovednosti napomáhající k jejich efektivnímu zvládání. Seminář svým obsahem navazuje na povinný předmět Didaktika angličtiny I a Didaktika angličtiny II, zohledňuje zkušenosti studentů získané během průběžných a souvislých pedagogických praxí z anglického jazyka a umožňuje svým zaměřením hlubší usouvztažnění teoretických poznatků z oboru didaktiky k reálné praxi.