" Získat znalosti o aktuálním demografickém vývoji a potřebě společenské podpory při zajišťování péče a pomoci seniorům. " Osvojit si specifika primární, sekundární a terciární zdravotní péče o seniory ve vztahu k jejich potřebám. " Osvojit si znalost funkčního geriatrického vyšetření. " Osvojit si znalosti v oblasti specifik jednotlivých klinických stavů ve stáří. " Osvojit si dovednost plánování ošetřovatelské péče u seniora ve zdraví i nemoci metodou ošetřovatelského procesu.