Cílem předmětu je vysvětlení biologických základů interakce ionizujícího záření s buněčnými a subbuněčnými strukturami. Vysvětleny budou struktura a funkce DNA a proteinů, replikace, transkripce a translace, buněčný cycklus a jeho atypie, mutageneze a kancerogeneze. Čas bude věnován i základům experimentální práce s buněčnými populacemi
Cílem předmětu je vysvětlení biologických základů interakce ionizujícího záření s buněčnými a subbuněčnými strukturami. Vysvětleny budou struktura a funkce DNA a proteinů, replikace, transkripce a translace, buněčný cycklus a jeho atypie, mutageneze a kancerogeneze. Čas bude věnován i základům experimentální práce s buněčnými populacemi