Druhý semestr předmětu Didaktika angličtiny navazuje na semestr první a jeho cílem je dále rozvíjet a prohlubovat teoretické znalosti i praktické dovednosti studentů nezbytné pro budoucí povolání učitele anglického jazyka na střední škole. V seminářích UAN/DA2 se studenti mimo jiné seznámí s různými organizačními formami výuky a rozdílnými typy jazykových sylabů, osvojí si metody hodnocení a testování ználostí a plánování výuky v různých časových horizontech, dále se zaměří na analýzu a hodnocení učebnic, práci s autentickými materiály a moderními e-learningovými aplikacemi a poznají specifika výuky odborně zaměřeného jazyka.