" Seznámit se s jednotlivými oblastmi fyziky, které se používají v medicíně. " Seznámit se s fyzikálními principy jednotlivých metod. " Seznámit se s jednotlivými přístrojovými metodami. " Pochopit výhody a nevýhody fyzikálních vyšetřovacích metod pro pacienta. " Pochopit důležitost přípravy pacientů k těmto vyšetřením. " Seznámení se základní terminologií a názvy hematologických vyšetření. " Osvojení zásad pro správný odběr vzorků krve k hematologickým vyšetřením. " Seznámení se základním souborem hematologických vyšetření a jejich diagnostickým významem a správná interpretace výsledků. " Seznámení s nejčastěji se vyskytujícími hematologickými onemocněními a komplikacemi. " Seznámení se spektrem transfuzních přípravků a hlavními indikacemi pro jejich podání. " Osvojení zásad správného odběru vzorků pro předtransfuzní vyšetření a správné aplikace krevních přípravků. " Seznámení s možnými transfuzními riziky a opatřeními při potransfuzních reakcích. " Seznámení s organizací transfuzní služby a s dárcovstvím krve. " Pochopit diagnostický význam vyšetřovacích metod. " Znát správné postupy jednotlivých odběrů. " Pochopit význam správné přípravy klientky. " Znát orientační vyšetření pomocí testačních papírků. " Znát fyziologické rozmezí biochemických parametrů. " Seznámit studenty s činností radiologických oborů. " Seznámit studenty se základními principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů. " Naučit se, jak připravit pacienty k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům. " Osvojit si zásady ošetřovatelské péče související s radiologickým výkonem. " Znát základní principy radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.
" Seznámit se s jednotlivými oblastmi fyziky, které se používají v medicíně. " Seznámit se s fyzikálními principy jednotlivých metod. " Seznámit se s jednotlivými přístrojovými metodami. " Pochopit výhody a nevýhody fyzikálních vyšetřovacích metod pro pacienta. " Pochopit důležitost přípravy pacientů k těmto vyšetřením. " Seznámení se základní terminologií a názvy hematologických vyšetření. " Osvojení zásad pro správný odběr vzorků krve k hematologickým vyšetřením. " Seznámení se základním souborem hematologických vyšetření a jejich diagnostickým významem a správná interpretace výsledků. " Seznámení s nejčastěji se vyskytujícími hematologickými onemocněními a komplikacemi. " Seznámení se spektrem transfuzních přípravků a hlavními indikacemi pro jejich podání. " Osvojení zásad správného odběru vzorků pro předtransfuzní vyšetření a správné aplikace krevních přípravků. " Seznámení s možnými transfuzními riziky a opatřeními při potransfuzních reakcích. " Seznámení s organizací transfuzní služby a s dárcovstvím krve. " Pochopit diagnostický význam vyšetřovacích metod. " Znát správné postupy jednotlivých odběrů. " Pochopit význam správné přípravy klientky. " Znát orientační vyšetření pomocí testačních papírků. " Znát fyziologické rozmezí biochemických parametrů. " Seznámit studenty s činností radiologických oborů. " Seznámit studenty se základními principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů. " Naučit se, jak připravit pacienty k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům. " Osvojit si zásady ošetřovatelské péče související s radiologickým výkonem. " Znát základní principy radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.
" Seznámit se s jednotlivými oblastmi fyziky, které se používají v medicíně. " Seznámit se s fyzikálními principy jednotlivých metod. " Seznámit se s jednotlivými přístrojovými metodami. " Pochopit výhody a nevýhody fyzikálních vyšetřovacích metod pro pacienta. " Pochopit důležitost přípravy pacientů k těmto vyšetřením. " Seznámení se základní terminologií a názvy hematologických vyšetření. " Osvojení zásad pro správný odběr vzorků krve k hematologickým vyšetřením. " Seznámení se základním souborem hematologických vyšetření a jejich diagnostickým významem a správná interpretace výsledků. " Seznámení s nejčastěji se vyskytujícími hematologickými onemocněními a komplikacemi. " Seznámení se spektrem transfuzních přípravků a hlavními indikacemi pro jejich podání. " Osvojení zásad správného odběru vzorků pro předtransfuzní vyšetření a správné aplikace krevních přípravků. " Seznámení s možnými transfuzními riziky a opatřeními při potransfuzních reakcích. " Seznámení s organizací transfuzní služby a s dárcovstvím krve. " Pochopit diagnostický význam vyšetřovacích metod. " Znát správné postupy jednotlivých odběrů. " Pochopit význam správné přípravy klientky. " Znát orientační vyšetření pomocí testačních papírků. " Znát fyziologické rozmezí biochemických parametrů. " Seznámit studenty s činností radiologických oborů. " Seznámit studenty se základními principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů. " Naučit se, jak připravit pacienty k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům. " Osvojit si zásady ošetřovatelské péče související s radiologickým výkonem. " Znát základní principy radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.