Kurs se zabývá teorií formálních jazyků a automatů se zaměřením na syntaktickou analýzu.
Kurs se zabývá teorií formálních jazyků a automatů se zaměřením na syntaktickou analýzu.

Kurs se zaměřuje na vybrané oblasti teoretické informatiky (computer science) a kybernetiky, které jsou zapotřebí jak pro další studium informatiky, tak i pro návrh efektivních algoritmů, zvláště pro analýzu strukturovaných informací a počítačové simulace.