Seznámit studenty se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany.
Seznámit studenty se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany.