Cílem předmětu je umožnit posluchačům získat podle §58 odst. 3, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění předpisů pozdějších vyšší odbornou mysliveckou zkoušku. Seznámit je s jednotlivými profesními okruhy tvořícími myslivost tak, aby získali kvalifikaci pro řešení otázek v oblasti managementu zvěře a výkonu práva myslivosti.