Cílem předmětu je seznámit studenty se základy počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice a s jejich aplikacemi ve fyzice, biologii, chemii apod. Studenti jsou schopni analyzovat daný problém a sestavit odpovídající diferenciální rovnici. Pozornost je věnována analytickým metodám i základům stability