Detailní seznámení studentů s evolucí, biologií, cytologií, taxonomií, ekologií a praktickou determinací rozsivek.