Na materiálu hudby, televizních vystoupení, koncertů, filmů a mediálního obrazu, který skýtá dílo a kariéra Davida Bowieho, budou dopodrobna reflektovány tři v názvu uvedené kategorie, a to z hlediska jejich produktivního používání pro interpretaci materiálu moderní kultury. V centru zájmu tedy částečně bude stát i samotná Bowieho hudba z hlediska vývojového i z hlediska žánrových kategorií a proměn, ale základním zacílením kurzu není auditivní (hudba a písňové texty), ale vizuální materiál z hlediska repertoáru vizuálních studií s důrazem na tři pojmům v podtitulu kurzu a cílem semináře je osvojená schopnost tyto pojmové koncepty interpretačně využívat.