" Student/tka bude rozumět odlišnostem péče o zdraví a prevence výskytu maligních onemocnění u populace v rámci primární péče. " Student/tka bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné v rámci systému sekundární péče. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné a umírající v rámci systému terciární a kvartérní péče. " Student/tka bude umět základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta. " Student/tka bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře. " Student/tka bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence. " Student/tka bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny. " Student/tka se seznámí s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti terciální péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelská péče nemocným a umírajícím. " Student/tka bude chápat, že hospicová péče zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt včetně opory jejich nejbližších příbuzných.
" Student/tka bude rozumět odlišnostem péče o zdraví a prevence výskytu maligních onemocnění u populace v rámci primární péče. " Student/tka bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné v rámci systému sekundární péče. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné a umírající v rámci systému terciární a kvartérní péče. " Student/tka bude umět základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta. " Student/tka bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře. " Student/tka bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence. " Student/tka bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny. " Student/tka se seznámí s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti terciální péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelská péče nemocným a umírajícím. " Student/tka bude chápat, že hospicová péče zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt včetně opory jejich nejbližších příbuzných.