Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací daňových zákonů do praxe. Znalost výpočtu jednotlivých daní. Získání dovednosti vyplnění aktuálních daňových přiznání, znalost postupů stanovení výše jednotlivých daní a jejich optimalizace. Praktické příklady spolupráce daňových subjektů s finančními úřady.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací daňových zákonů do praxe. Znalost výpočtu jednotlivých daní. Získání dovednosti vyplnění aktuálních daňových přiznání, znalost postupů stanovení výše jednotlivých daní a jejich optimalizace. Praktické příklady spolupráce daňových subjektů s finančními úřady.

Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací daňových zákonů do praxe a propojit jejich znalosti z účetnictví a daní. Dovednosti jsou získány vyplněním aktuálních daňových přiznání, znalostí postupů stanovení jednotlivých daní a jejich optimalizace. V oblasti účetnictví se jedná o aplikaci teoretických znalostí do každodenní praxe účtujících podnikatelů, vč. aktualizací účetní legislativy.