Základním tématem kurzu je problematika zahrady. Tématizován bude její specifický charakter propojení přírodních a umělých či dokonce uměleckých složek. Tím se otevře soubor základních otázek semináře: Je zahrada uměním? Pokud ano, patří do tzv. výtvarných umění nebo se jedná o specifický umělecký druh? Jsou zahrady zaměřeny především na zrak, nebo se jejich estetického oceňování účastní i jiné smysly? Jaké jsou vztahy zahrady a ostatních uměleckých druhů? Zodpovězení výše uvedených otázek otevře prostor k novému promýšlení hranic dějin jednotlivých uměleckých druhů a vizuální teorie.