Co je náboženství a jak ho lze studovat? Nacházíme se v období postupného zániku náboženství, nebo naopak zájem o náboženství celosvětově stoupá? Kurz nabízí odpovědí na tyto otázky ze sociologické perspektivy. Vědecký výzkum náboženství má svou dlouhou tradici, jíž mapuje multidisciplinární obor religionistika, ovšem v rámci sociologie nabývá tento výzkum specifických podob, má vlastní svébytnou historii a centralizuje pro sociologii typická témata. Cílem předmětu je seznámit studenty jak s klasickými přístupy, vývojem sociologické diskuze v oblasti náboženství, základní odbornou terminologií, tak vybranými aktuálními trendy v sociologickém studiu náboženství.
Co je náboženství a jak ho lze studovat? Nacházíme se v období postupného zániku náboženství, nebo naopak zájem o náboženství celosvětově stoupá? Kurz nabízí odpovědí na tyto otázky ze sociologické perspektivy. Vědecký výzkum náboženství má svou dlouhou tradici, jíž mapuje multidisciplinární obor religionistika, ovšem v rámci sociologie nabývá tento výzkum specifických podob, má vlastní svébytnou historii a centralizuje pro sociologii typická témata. Cílem předmětu je seznámit studenty jak s klasickými přístupy, vývojem sociologické diskuze v oblasti náboženství, základní odbornou terminologií, tak vybranými aktuálními trendy v sociologickém studiu náboženství.