V přednášce Estetika krajiny budou v zimním semestru 2022/2023 v centru našeho zájmu budou dva základní problémy:

(1) Specifikace krajiny jako zvláštního typu estetického objektu a tedy i předmětu specifického druhu estetické zkušenosti.

(2) Sledování a základní objasnění vztahů mezi krajinou jako fyzickým terénem, v němž žijeme a v němž se pohybujeme a krajinou a jako konstruktem, jenž se ustavuje a do našeho vnímání krajiny implementuje na základě prolínání různých reprezentací krajiny (především výtvarných, literárních).

Tento druhý bod má svou konceptuální a historickou dimenzi. Pokusíme se naznačit vztah obou těchto dimenzí a poukázat tak na přítomnost běžnému oku skrytých souvislostí, odhalit „historicitu pohledu“ tam, kde se nám zdá nám zdá naše vnímání zcela čisté a bezprostřední.