" Seznámit studenty s obecnými základy patofyziologie urgentních stavů, jejich rozpoznání a poskytnutí základní pomoci. " Je kladen důraz především na rychlé rozpoznání problému, rychlou orientaci v situaci a správném rozhodnutí a poskytnutí adekvátní pomoci do předání pacienta zdravotníkům. " Umět identifikovat stav vitální indikace. " Disponovat vědomostmi a dovednostmi u stavů ohrožujících život. " Seznámit studenty s prací v multidisciplinárním týmu. " Seznámit studenty se specifiky ošetřovatelské péče u akutních stavů v neurochirurgii, traumatologii, chirurgii vnitřním lékařství. " Naučit studenty stanovovat ošetřovatelské diagnózy a naplánovat ošetřovatelskou péči u pacientů v akutním stavu.

Předmět poskytuje studentům vědomosti z ošetřovatelské péče o pacienta v akutním a kritickém stavu. Studenti se seznámí s naléhavými a tísňovými situacemi ve zdravotnickém zařízení, jejichž úspěšné řešení klade na všeobecné sestry požadavek vysoké odbornosti. V rámci předmětu se studenti zaměří na specifické momenty ošetřovatelských činností a znalostí v resuscitační a intenzivní péči, které vytvářejí předpoklady úspěšné spolupráce všeobecné sestry s lékařem i ostatními zdravotnickými pracovníky.