Klade si za cíl především zlepšovat idiomatickou stránku projevu studenta v obratech každodenní komunikace.