Cílem předmětu je podat přehled technických zařízení, nutných k zajištění potřebných podmínek pro pěstování sbírkových rostlin a chovy zájmových živočichů.
Cílem předmětu je podat přehled technických zařízení, nutných k zajištění potřebných podmínek pro pěstování sbírkových rostlin a chovy zájmových živočichů.