V semináři se student seznámí s dostupnými materiálovými zdroji vhodnými pro výzkum české literatury 19. století a prakticky si osvojí práci s nimi. Cílem semináře je rozšířit kompetence studenta potřebné pro badatelskou práci na tématech vymezeného časového období.