Tento seminář bude věnován četbě a interpretaci textů z pragmatické a neopragmatické estetiky. Sledovány budou především okolnosti vzniku pragmatické estetiky a filozofie na začátku 20. století. Pozornost však bude věnována i znovuoživení pragmatické estetiky v druhé polovině 20. století.
Tento seminář bude věnován četbě a interpretaci textů z pragmatické a neopragmatické estetiky. Sledovány budou především okolnosti vzniku pragmatické estetiky a filozofie na začátku 20. století. Pozornost však bude věnována i znovuoživení pragmatické estetiky v druhé polovině 20. století.