Cílem předmětu je seznámit studenta s pojmem lidská důstojnost v etické argumentaci. Student se seznámí s pojetím lidské důstojnosti v průběhu dějin (pohanská antika, biblická tradice, patristika, scholastika, humanismus, renesance, novověk, současnost). Je seznámen se souvislostmi pojmu lidská důstojnost - lidská práva. Je obeznámen s významem pojmu lidská důstojnost v současné etické argumentaci.
Cílem předmětu je seznámit studenta s pojmem lidská důstojnost v etické argumentaci. Student se seznámí s pojetím lidské důstojnosti v průběhu dějin (klasická antika, biblická tradice, patristika, scholastika, humanismus, renesance, novověk, současnost). Je seznámen se souvislostmi pojmu lidská důstojnost - lidská práva. Je obeznámen s významem pojmu lidská důstojnost v současné etické argumentaci.