Předmět je zaměřen na architekturu softwarových aplikací a komplexních řešení. Cílem předmětu je představit studentům možnosti návrhu a tvorby rozsáhlých aplikací, především pak informačních systémů, jejich vnitřní členění a aplikaci doporučených postupů softwarového inženýrství. Studenti se seznámí jak s teorií architektury, tak si prakticky vyzkouší tvorbu aplikací různé architektury na konkrétních příkladech.
Předmět je zaměřen na architekturu softwarových aplikací a komplexních řešení. Cílem předmětu je představit studentům možnosti návrhu a tvorby rozsáhlých aplikací, především pak informačních systémů, jejich vnitřní členění a aplikaci doporučených postupů softwarového inženýrství. Studenti se seznámí jak s teorií architektury, tak si prakticky vyzkouší tvorbu aplikací různé architektury na konkrétních příkladech.